Pozwolenia i wycinka drzew

WYCINKA DRZEW - PRACUJEMY NA WYSOKIM POZIOMIE

Wycinki drzew jest procesem, który wymaga dobrej znajomości branży arborystycznej oraz odpowiednich narzędzi i technik. Wycinka drzew może być niezbędna z różnych powodów, takich jak uszkodzenia, choroby czy zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Ważne jest, aby proces ten był przeprowadzany kompetentnie i skutecznie. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych usług wycinki drzew, co zapewni zawodowo wykonany projekt i jego bezpieczną realizację.

KONTAKT Z NAMI

Pozwolenie i wycinka drzew

Jako pracownia architektury krajobrazu Opole zajmujemy się pozyskaniem decyzji zezwalającej na usunięcie drzew oraz przeprowadzeniem wycinki. Stosujemy:

 

> wycinkę tradycyjną – to ścięcie drzewa u jego podstawy i obalenie go. Można z niej korzystać, jeśli w sąsiedztwie drzewa nie ma innych obiektów, które mogłyby zostać uszkodzone. Metoda ta pozwala na pozyskiwanie nieuszkodzonego drewna, na całej długości pnia. Jest wykorzystywana podczas wycinania lasu lub na terenach otwartych

> ścinkę drzew trudnych – jest konieczna w przypadku usunięcia drzew, które rosną w miejscach niebezpiecznych, np. blisko linii wysokiego napięcia, czy na terenach zurbanizowanych i niełatwo dostępnych, np. na osiedlach mieszkaniowych czy cmentarzach

> wycinkę ze zwyżki (np. podnośnika koszowego) – technika ta znacznie skraca czas wycinki. Wykorzystujemy ją, jeśli jest możliwość rozstawienia podnośnika w pobliżu drzewa. Możemy zastosować tę metodę do usuwania drzew o dużej wysokości, a także do pielęgnacji drzew, tj. korygowanie korony, usuwanie martwych konarów i gałęzi, zakładanie wiązań podtrzymujących, poprawa statyki drzewa lub inne zabiegi pielęgnacyjne

> wycinkę drzew metodą alpinistyczną (wysokościową) – stosujemy ją tam, gdzie tradycyjne maszyny wycinkowe nie mają dostępu lub nie są w stanie bezpiecznie usunąć drzewa. Jest to również preferowane rozwiązanie w przypadku konieczności zachowania otoczenia drzewa (np. budynków, ogrodów) oraz minimalizacji szkód w wyniku wycinania.

Kompleksowa wycinka drzew opolskie

Przed przystąpieniem do wycinki drzew dokładnie oceniamy stan drzewa oraz jego otoczenie. Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak rozmiar drzewa, jego kondycję, kierunek, w którym drzewo może spaść oraz ewentualne przeszkody, które mogą utrudnić wycinanie drzew w Opolu. Na podstawie tych informacji planujemy odpowiedni sposób wycinki, aby nie tylko usunąć drzewo, ale również uniknąć szkód dla osób i mienia.

 

Dysponujemy odpowiednimi narzędziami i sprzętem do wycinki drzew. Nasi pracownicy zdobyli kwalifikacje zawodowe do pracy na linach i pomyślnie przeszli aktualne badania wysokościowe. Posiadają także wieloletnie doświadczenie i są merytorycznie przygotowani w zakresie metod wycinania drzew, co gwarantuje, że świadczymy usługi wycinki drzew wysokiej jakości. 

 

Po przeprowadzeniu wycinki drzew dbamy o odpowiednią utylizację drewna oraz pozostałych odpadów. Można je wykorzystać np. do produkcji drewna kominkowego, przeznaczyć na recykling lub kompostowanie.

Cięcie techniczne drzew

Poza wycinką zajmujemy się również cięciem technicznym drzew. Jest to proces polegający na usuwaniu niepotrzebnych lub uszkodzonych gałęzi, aby poprawić kondycję drzewa, zapobiec jego nadmiernemu rozrostowi oraz zwiększyć bezpieczeństwo otoczenia.

 

Cięcie techniczne może być wykonane w celu poprawy estetyki drzewa, zmniejszenia jego ciężaru i obciążenia gałęziami, a także zapewnienia lepszego nasłonecznienia dla pozostałych części drzewa. Jest to ważna praktyka pielęgnacyjna, która pomaga zapobiec chorobom i uszkodzeniom drzew oraz utrzymać ich zdrowy rozwój.

Wybrane realizacje